Singapur’u Eğitimde Zirveye Taşıyan 10 Etkileyici Özelliği

Son yıllarda yapılan PISA, TIMMS ve PIRLS gibi uluslararası öğrenci değerlendirme sınavlarında elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çeken bir ülke Singapur. Peki, bu başarının altında yatan etkileyici faktörler neler. Gelin tüm dünyada merak uyandırmış bu sisteme birlikte bakalım.

 

Ulusal Eğitim Enstitüsü’nün Varlığı

Bütün öğretmen adaylarının yetiştirilmesini Nanyang Teknoloji Üniversitesi’ndeki Ulusal Eğitim Enstitüsü üstlenmiştir. Bu kurum; on iki akademik grup, üç BT kümesi (IT clusters) ve seçilmiş araştırma merkezleri ile program odaklı matris bir sisteminin temelinde organize edilmiştir. Ulusal Eğitim Enstitüsü, deneyimli eğitimciler yardımıyla pedagojik beceriler ve profesyonel değerler ile ilgili görüşmeler ve gözlemler yaparak adayları, öğrenim süreçleri boyunca değerlendirir. Böylece meslek için yeterli olmayan adaylar öğrencilerin karşısına çıkmadan sistemden uzaklaştırılır.

db332006-4ee4-11e6-88c5-db83e98a590a

Seçkin ve kaliteli  öğretmenler “Az Öğret, Çok Öğren”

Çeşitli etnik grupları bünyesinde barındıran Singapur’da, öğretmen seçimleri yalnızca liyakata göre yapılmaktadır. Adaylar, eğitimde deneyimli kişilerin bulunduğu kurul tarafından özenle seçilmektedir. Singapur’da öğretmenliğe başvuran her altı adaydan sadece birinin öğretmen olabilmesi, yapılan bu değerlendirmelerin ne kadar ciddi olduğunu göstermektedir.

Öğretmenliğe yeni başlayan bir öğretmenin maaşı tıp doktorlarının başlangıç maaşlarından daha yüksektir. Ayrıca öğretmen adayları, eğitim süreçleri boyunca yeni başlayan öğretmen maaşının %60’ı kadar aylık burs almaktadır. Burs verilmesinin amacı, adayların yalnızca eğitimlerine yoğunlaşmasına yardımcı olmaktır. Singapur’da istenilen kazanımları öğrencilere kazandırma noktasında öğretmenler, özverili çalışmaya teşvik edilmekte ve çeşitli primler ile ödüllendirilmektedir.

_92840092_singapore2

Yeteneğe Dayalı-Geliştirme Temelli Yöntem

1997 yılının Haziran ayında düzenlenen 7. Uluslararası Düşünme Konferansı’nda Singapur Başbakanı Goh Chok Tong tarafından “Geleceğimizi Şekillendirmek: Düşünen Okullar, Öğrenen Ulus (Shaping Our Future: Thinking Schools, Learning Nation)” vizyonu açıklanmıştır. Başbakanın bu konuşmasında düşünen okulların oluşturulması ve hayat-boyu öğrenmenin teşvik edilmesinin gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bu vizyon, eğitimi öğrencilerin ilgilerine ve yeteneklerine uyarlayan, öğrenciler için daha fazla esneklik ve seçim hakkı sunan, eğitimin yapısını dönüştüren birçok yeniliği beraberinde getirmiştir.

 

 

 

 

 

Az Ama Kaliteli Üniversiteler

Singapur’daki devlet üniversitelerinin giriş koşulları oldukça zordur. Bunun nedeni, okullardaki mükemmeliyetçilik ve başarı geleneğinin öğrencinin tüm potansiyelini açığa çıkarmada en önemli araç olduğunun düşünülmesidir.

Singapur Yönetim Üniversitesi (Singapore Management University), Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi (Singapore University of Technology and Design), Singapur Ulusal Üniversitesi (National University of Singapure) ve Nanyang Teknoloji Üniversitesi (Nanyang Technological University) olmak üzere Singapur’da dört adet özerk üniversite bulunmaktadır. Bunlardan Singapur Ulusal Üniversitesi ve Nanyang Teknoloji Üniversitesi, 2010 yılında en iyi yüz üniversite listesine girmeyi başarmıştır.

 

 colin-se-7

Kaliteli okul liderleri

Singapur Eğitim Bakanlığı; okul yöneticilerini seçmek, eğitmek, eksiklerini gidermek ve geliştirmek için kapsamlı bir sistem oluşturmuştur. Okul yöneticileri, öğretmen değerlendirmeleri ve mülakatlar sonucu seçilmektedir. Yöneticilikte kademeli olarak ilerlenmekte ve her bir kademenin ayrı değerlendirmesi ve eğitimi bulunmaktadır. Singapur’daki vizyonu geniş eğitim liderleri, ülkenin eğitsel başarısına katkı sağlayan önemli etkenler arasında kabul edilmektedir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) etkin kullanımı

Singapur Eğitim Bakanlığı eğitimde teknoloji kullanımına çok önem verdiği için her okul elektronik öğrenme içeriği hazırlamaktadır. Öğrencilerin rahatlıkla internet ile bu içeriğe erişebilmelerini sağlamak, hükümetin asli görevleri arasında yer almaktadır.

Öğrencilerin aktif katılımına ve okul dışında da öğrenmelerine imkan tanıyan, tüm derslere entegre edilmiş bilgi ve iletişim teknolojileri, Singapur’daki sınıfların vazgeçilmez öğelerinden biridir.  BİT’lerin etkin kullanımı öğretmenin bu alandaki yetkinliğine bağlı olduğu için öğretmenlere bu konuda destek sağlanmaktadır. Hatta bu konuda öğretmenlere yardımcı olması için uzman öğretmenler görevlendirilmektedir.

classroom

 

 

Eğitimde Fırsat Eşitliği Konusundaki Kararlılık

Singapur, öğrencilerin her birinin biricik olduğu ve yaşamlarının farklı evrelerinde birbirlerinden farklı şekillerde öğrendiklerini göz önünde alınarak eğitim Singapur vatandaşlarına ücretsizdir ve eğitim sistemi içindeki bütün okullar türlerine göre değişen miktarlarda devletten maddi destek alırlar.

1993 yılında Hükümet, bütün Singapurlu çocukların eğitim fırsatlarını arttırmak için “Edusave” adlı bir proje başlatmıştır. Bu proje kapsamında, akademik ya da akademik olmayan alanlarda üstün performans gösteren öğrenciler ödüllendirilmektedir. Ayrıca bu proje zenginleştirme programları ya da ek kaynakların satın alınması için okullara ve öğrencilere maddi destek sağlamaktadır. Hükümet, 1993 yılında Edusave Projesi için toplam 1 milyar dolarlık bir bütçe ayırmıştır. Bu miktar, 1997 yılının Ağustos ayında 5 milyar dolarlık bir rakama ulaşmıştır.

maxresdefault

Matematik, Fen Bilimleri Öğretimine ve Teknik Becerilere Verilen Önem

Singapur; matematik, fen bilimleri öğretimine ve teknik becerilerin evrensel gelişimi üzerine yoğunlaşmıştır. Başlangıç düzeyindeki her öğrenci için güçlü bir matematik ve fen bilimleri temeli oluşturulmasının, öğrencilerin gelecekteki başarılarında önemli bir etken olduğu düşüncesi hâkimdir. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde matematik ve fen bilimleri her öğrencinin alması gereken temel dersler arasında yer almaktadır. Özellikle matematikte Singapur modeli, Amerika dahil birçok ülkede takdir edilip kullanılmaktadır. Singapur’da eğitimciler matematiği kişinin bilişsel yeterliliğinin ve görsel çözümleme becerisinin gelişimi için mükemmel bir araç olarak görmektedir. Bu beceriler yalnızca fen ve teknoloji için değerli olmayıp, günlük yaşantı için de gerekli görülmektedir

 

 

Gruplama/Kümeleme Sistemi

Her öğrencinin kendi hızında öğrenebilmesini sağlamak amacıyla öğrencilere farklı yollar sunan gruplama/kümeleme sistemi Singapur eğitim sisteminin karakteristik özelliklerinden biridir. Bu sistem ile öğrenme ortamlarının oluşturulmasında, her öğrencinin biricikliği temel alınmaktadır. Kümeler arasında geçişlere imkân verilmesi de bu sistemi esnek hale getirmektedir.

 

Çift Dilli Eğitim

Ülkenin uyguladığı iki dilli eğitim politikası, öğrencilerin özellikle okuma alanındaki başarılarını olumlu yönde etkilemiştir. Ayrıca Singapur’un bu politikası eğitim sistemi için anahtar rol oynamış, öğrencilerin küresel bir bakış açısı geliştirip, doğu ve batı kültürlerine geçiş yapmalarını kolaylaştırmıştır. Bu nedenle Singapurlu öğrencilerin rekabet gücü diğer ülkelerdeki yaşıtlarına göre daha fazladır

singapore-education-system

Kaynak:

Bakioğlu, A. & Göçmen. G. (2013). Singapur eğitim sistemi. Ayşen Bakioğlu (Ed.), Karşılaştırmalı eğitim yönetimi (ss. 127-155). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

MOE (Ministry of Education Singapore). (2014a). Our education system. http://www.moe.gov.sg/education/

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*