Anne ve Babalar Anlatıyor 100 Soruda Üstün Yetenekli Çocuk Sahibi Olmak

Eğitim toplumların sosyo- kültürel gelişiminde önemli ve bir o kadar hassas bir konudur. İnsanlık tarihi boyunca başka hiçbir olgu bu kadar önemli olmamıştır. Eğitimde ise başarıyı etkileyen faktörler arasında yetenek gelir. Fakat yetenek tek başına başarıya götürmez. Önemli olan bu yeteneği etkin ve doğru bir biçimde kullanmaktır. Tam bu noktada bireyin genetik olarak dünyaya getirmiş olduğu kişilik özellikleri ve çevresin-den almış olduğu alışkanlıkları devreye girer. Yani bu da bize gösterir ki, anne ve baba çocuğun hem hayatını hem de hayallerini şekillendiren, tüm yeteneklerinin gelişimini etkileyen en önemli faktördür.
Tüm olgular ışığında 100 soruya cevaplar şeklinde hazırlanmış olan bu kitap, üstün zekalı/üstün yetenekli çocukların eğitimi konularında kamuoyunu bilinçlendirmek ve bu çocukların sahip oldukları potansiyellerini, karşılaştıkları zorlukları, yaşamlarında sahip oldukları mutluluk ve hüzünlerini en yalın ve samimi bir şekilde anne ve babaları tarafından kaleme alınmıştır.

WhatsApp Image 2019-02-26 at 19.32.31