Ebru Arslan

Ebru ARSLAN

Biyoloji Öğretmeni

DNA (Deoksiribonükleikasit) tüm canlılarda bulunan yönetici bir moleküldür.

DNA’larımız bizlere anne ve babalarımızdan gelir. Bundan dolayı anne babalarımıza ve akrabalarımıza benzerlik gösteririz. Yapılan çalışmalarda insanların DNA’larının birbirine %99.9 oranında benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. %0.01’lik bu fark  olmasaydı tüm insanlar birbirinin aynısı olurdu.

İnsanlar trilyonlarca hücreden oluşan bir canlıdır ve bu hücrelerde bulunan DNA’ları çıkartıp birbirine bağlasak uzaya 6 kez çıkabileceğimiz uzunlukta ipliksi bir yapı oluşur ya da DNA’larda bulunan bilgilerden ansiklopedi yazmak istesek metrelerce uzunlukta ve genişlikte ansiklopedi yazabiliriz.

1953 yılında DNA’nın keşfiyle başlayan serüven 2000 yılında olağanüstü bir gelişme ile yerini İnsan Genom Projesine bıraktı. Yakın bir gelecekte  fetusun  DNA’sı incelenerek  göz renginden, boyunun uzunluğuna, zeka düzeyine  ve yakalanacağız hastalıklar dahil her türlü bilgiye ulaşılacaktır. Bu projeyle beraber yeni doğan çocuk adeta kullanma kılavuzu ile doğacaktır.