Naim ŞIĞVA

 

Materyallerle Matematik Eğitiminin Önemi

Naim ŞIĞVA

Matematik Öğretmeni

naim hoca

Materyallerle desteklenen matematik eğitimi üzerinde durulması gerekliliğini belirttiğim bu yazıyı kaleme alma amacım, materyal destekli matematik öğretiminin öğrencilerin başarı ve tutumlarının nasıl etkilediği üzerine olacaktır.

Matematik dersinin kendine özgü soyut ve karmaşık yapısı bu dersin anlaşılmasında güçlüklerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı matematik öğretiminin somut materyallerle desteklenmesi, zengin öğrenme yaşantılarının sağlanması, bir önceki öğrenmenin sonraki öğrenmelere temel oluşturan matematik için son derece önemlidir.

Materyal, genel anlamıyla, eğitim-öğretim sürecini etkili kılmak için kullanılan her türlü malzemedir. Matematikte kullanılan materyaller öğrenmeyi kolaylaştıran ilgi uyandıran ve kısa zamanda bilgiyi pekiştirip kalıcılığı attırarak öğrencilerin konuya katılımlarını etkili biçimde sağlar. Matematiğin etkili metot ve yöntemlerle anlatılması öğrenciyi aktif kılan çalışmalara yer verilmesi gittikçe önem kazanmaktadır.

2017-2018 eğitim öğretim yılı İstanbul ili, Esenyurt ilçesinde ortaokul matematik derslerinde öğrenim gören öğrencilerim üzerinde yaptığım yarı deneysel araştırma modeli kullanarak matematik derslerini materyal destekli olarak işlemenin gruptaki öğrencilerin matematik ders başarısı ve tutumu üzerinde olumlu yönde etkilediğine defalarca şahit olmuşumdur. Örneğin 6.sınıflarda tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapılırken plastik su şişelerinin kırmızı ve mavi kapaklarının üzerine yazılan eksi ve artılarla bu işlemler öğrencinin katılımıyla daha aktif ve kalıcı öğrenmeyi sağlamıştır.pisagor_teoremi

Bu örnekler çerçevesinde 7. Sınıf dairede alan konusunu  anlatılırken kartonlardan kesilen bir dairenin dilimleriyle somut bir anlatım sunmaktadır.  8. Sınıf Pisagor bağıntısını kullanırken dik üçgenin dik kenarlarından çizilen karelerin alanlarının toplamının dik açı karşısındaki kenarın karşısındaki karenin alanına eşit olduğunu göstermek için  materyalinin korunum ilkesini kavramış bir öğrenci için  teoremin anlaşılmasında etkili bir materyal olmuştur. Burada materyallerin öğrencinin soyut olan matematiksel kavramların somutlaştırmasına olan etkisi sayesinde daha kolay ve anlaşılabilir bir öğrenme olanağı sunmaktadır.

 

Materyallerle ders işlenirken görsel ve dokunsal olarak öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenme imkanı sunulduğu için sınıftaki öğrencilerin derse katılımlarının arttığı gözlemlenmiş ve öğrenci başarısını olumlu yönde etkilemiştir.