Cüneyt İşözü

UYGULAMALI  FEN  EĞİTİMİ VE LABORATUVARIN ÖNEMİ

Cüneyt İŞÖZÜ                                        

Fen ve Teknoloji Öğretmeni

 

 Fen; doğayı ve yaşanılan çevreyi tanımadır. Merak dürtüsü ve araştırmacı bir ruhla beslenir. Doğayı, doğadaki canlıları, maddeyi ve maddedeki değişimleri araştırmayı amaçlar.

          Fen eğitiminin amacı öğrencilerde analiz, sentez ve yorum yapma becerisini geliştirmek ve yaratıcılığı artırmaktır. Bu amaçla uygulamalı fen eğitimi öğrencilere bazı bilimsel becerileri kazandırmayı hedef alır. Bu bilimsel beceriler:

  • Hipotez kurma
  • Hipoteze dayalı verileri kullanıp analiz etme
  • Verilere dayalı model oluşturup deney yapma
  • Deneyde varsa değişkenleri kontrollü bir şekilde değiştirme
  • Deneyle ilgili karar verme ve rapor hazırlamadır.

      Bu beceriler  öğrencilerin problem çözmelerine, eleştirel düşünmelerine, uygun sorular sorup cevap aramalarına ve günlük hayatta karşılaştıkları sorunlarını çözmelerine yardımcı olur. Bilimsel becerilerini  öğrenme sürecinde kullanarak öğrenmiş olduğu bilgilerin daha kolay hatırlanmasını sağlar.

    Uygulamalı fen eğitimi bu bilimsel süreç becerileriyle yaparak yaşayarak öğrenmeyi esas alır. Bu amaçla eğitim sistemimize yeni kazandırılan yapılandırmacı eğitim modeli  de bu hedefleri destekler niteliktedir.